تنظیمات جهت حذف خودکار ایمیل (Settings For Auto Email Removal)

بصورت پیش فرض اکانت هایی که با پروتکل POP3 در آتلوک راه اندازی شده باشند ایمیل ها را پس از دریافت برروی سیستم لوکال از روی میل سرور حذف می نمایند. چنانچه مایل باشید یک کپی از ایمیل های دریافتی READ MORE