دامنه‌های آزاد شده ir

دامنه‌های تازه آزاد شده ir  به تاریخ ۸/۲/۲۰۱۹ نام دامنه زمان آزاد شدن # نام دامنه زمان آزاد شدن ۱ shahbazbam.ir ۲۰۱۹-۰۲- ۷ ۰۵:۴۹:۰۲ ۲ gimacoffee.ir ۲۰۱۹-۰۲- ۷ ۰۵:۴۹:۰۲ ۳ barghalamon.ir ۲۰۱۹-۰۲- ۷ ۰۵:۴۹:۰۲ ۴ vokar.ir ۲۰۱۹-۰۲- ۷ ۰۵:۴۹:۰۲ ۵ READ MORE

gdrp چیست؟مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا

مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا تمامی ثبت کننده های دامین مکلف هستند مشخصات دامین های ثبت شده را محافظت کنند. این کار و قانون برای کاربران مناسب است زیرا اطمینان خاطری به آنها میدهد READ MORE